Odoo-ratkaisut yrityksen koon mukaan


Odoo-ratkaisua voi myös tarkastella tietojärjestelmää hankkivan yrityksen koon perusteella. OBS on toimittanut yli 250 Odoo-projektia ja olemme muodostaneet hyvän yleiskuvan siitä mitä eri kokoiset yritykset odottavat järjestelmiensä toteutukselta.

Tällä sivulla esittelemme kolme erityyppistä ratkaisua, joita olemme tyypillisesti toimittaneet yrityksille riippuen näiden koista. Näitä kannattaa tarkastella ratkaisukehikkoina, jotka muodostavat toimitettavan kokonaisuuden perustan ja joita voidaan myöhemmin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Odoo-standardirakaisu

Standard business software for start-ups and smaller SMEs

Yksi vahvimpia Odoon ominaisuuksia on se, että järjestelmän oletuskokoonpano on valmis otettavaksi käyttöön hyvin vähällä työllä. Tämä ”out of the box” -lähestymistapa on erityisen hyödyllinen pk-sektorin asiakkaille.

OBS:n vakioitu Odoo-toimitus alkaa analyysityöpajalla, jossa esitellään mitä kaikkea Odoolla voi tehdä ja miten se mukautuu asiakkaan esittämiin tarpeisiin.

Tämän jälkeen toimitamme ratkaisun perustuen vakioituun Quick Start -metodologiaan. Koulutukset mukaan lukien järjestelmän käyttöönotto voidaan tehdä kahden kuukauden sisällä tilauksesta  

Räätälöity Odoo-ratkaisu
   

Tailored business software for bigger SMEs

Kun yrityksen liiketoiminta on vakiintunut ja henkilökuntaa on kertynyt joitain kymmeniä, on hyvin yleistä, että yritykselle on muodostunut joitain prosesseja, joissa se eroaa muista alan kilpailijoista. Tällaisessa tapauksessa minkä tahansa toiminnanohjausjärjestelmän on hyvä mukautua juuri näihin prosesseihin.

Räätälöityä Odoo-ratkaisua etsivien yritysten tarpeisiin olemme kehittäneet juuri tätä tukevan Odoo-toimitusmallin. Räätälöity Odoo-ratkaisu alkaa tyypillisesti Proof of Concept -työpajalla, jossa Odoon kykyä vastata esitettyihin ratkaisuihin analysoidaan ja tämän perusteella muodostetaan asiakaskohtainen räätälöintisuunnitelma sekä toimitusprojektin suunnitelma.

Räätälöity ratkaisu perustuu esitettyihin vaatimuksiin ja tyypillisesti näiden johdosta Odoo-toteutus kestää kokonaisuudessaan noin puolen vuoden ajan.


Odoo osana kokonaisratkaisua

Focused software requirements in specific areas

Niin joustava kuin Odoo-pohjainen tietojärjestelmä onkin, se ei välttämättä sovellu suoraan kaikkiin käyttötarkoituksiin. On projekteja, joissa Odoosta on kuitenkin hyötyä. Odoon objektimalli on joustava ja esimerkiksi sen tietokantarakenteet ja sessionhallinta tarjoavat vakaita ratkaisuja monimutkaisempien järjestelmien rakentamiseen.

Niin ikään, jos halutaan pitää yllä vielä vanhoja legacy-järjestelmiä (kuten SAP:ia), Odoo voidaan toteuttaa näiden toiminnot pitkälti integroivana ratkaisuna. Tämä puolestaan vaatii järjestelmäkokonaisuuden miettimistä siten, että Odoo toimii vain osana kokonaisuutta.

Tyypillisesti, kun Odoota käytetään osana kokonaisuutta, järjestelmän rakentaminen on hyvin riippuvainen muista osioista ja projektitoimituksesta. Tällöin puhutaan usein jopa yli vuoden mittaisesta projektista tai hankekokonaisuudesta.

  


Our Services

Tarjoamme kaikii onnistunut Odoo-toteutus edellyttää.

Odoo Analysis

Analysis


Sign up for an Odoo Workshop or Odoo Proof of Concept session with us, and we assess your system needs, and provide you with an in-depth Odoo project estimate tailored to your specific implementation requirements.

Odoo System

Infrastruktuuri


Toteutamme Odoo-toiminnanohjausjärjestelmät pääsääntöisesti Odoo Enterprise Editionin päälle käyttäen joko Odoo.sh:n yksityistä pilveä. Vaihtoehtoisesti ylläpidämme järjestelmää omassa konsalissamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että löydämme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ylläpitoratkaisun.

Odoo Implementation

Toteutusprojekti


OBS:n Odoo-projektit toteutetaan käyttäen standardoituja projektikehikoita. Tämä mahdollistaa ketterän toimintamallin ja ennustettavat hinnat. Meillä on kokemusta sadoista toteutusprojekteista, joten osaamme varsin pitkälti arvioida mitä toteutus maksaa ja välttää näin ikävät yllätykset.

Odoo Aftersales

Käyttöönoton jälkeinen tuki


Onnistunut Odoo-toteutus ei pääty projektin toimittamiseen ja järjestelmän käyttöönottoon. OBS tarjoaa asiakkailleen tukea myös käyttöönoton jälkeen. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa toteutuksen mukautus, laajennukset ja yleiset tukipalvelut. Tarjoamme jatkuvia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Odoo has over 7,000,000 users worldwide.

Become one of them.