Odoon ominaisuudet

Odoon tavoitteena on tehdä ohjelmiston käytöstä mahdollisimman yksinkertaista ja suoraviivaista. Näin te voitte säästää arvokasta aikaa keskittymällä liiketoimintaprosessien optimointiin ja rutiinitehtävien automatisointiin.

Auttaakseen yrityksiä saavuttamaan nämä tavoitteet Odoo tarjoaa käyttäjäystävällisen ja kattavan käyttöliittymän. Olemme miettineet kaikkea auttaaksemme sinua parantamaan tulosta.
Lue lisää Odoon tärkeimmistä ominaisuuksista ja siitä, kuinka te voitte hyötyä.

Tutustu Odoon ominaisuuksiin!

Odoo on integroitu ohjelmistoratkaisu, joka käsittelee useita liiketoimintaprosesseja samanaikaisesti. Odoo on uusin toiminnanohjausjärjestelmä, mutta sen reilut 2500 moduulia ovat kypsyneet vastaamaan yritysten tarpeita.

Odoon moduuleista autamme teitä valitsemaan teille oleelliset toiminnallisuudet. Modulaarisen rakenteensa johdosta Odoo laajenee kun teidän käyttötarpeet kasvavat. Kun teidän kaikki oleellinen tieto on samassa järjestelmässä, tiedosta voidaan muokata juuri teidän tarpeita palvelevia raportteja.

Voimme hyvällä mielellä todeta Odoon tarjoaman joustavuuden olevan poikkeuksellista. Riippumatta siitä, kuinka monimutkainen ja monitasoinen yritys on, Odoo pystyy mukautumaan kunkin yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin ja budjettiin.

Odoon ominaisuudet: Yleiskatsaus

Täysin integroitu ohjelmisto

Täysin integroitu ohjelmisto

Ydinmoduulien lisäksi Odoo tarjoaa lukemattomiin liiketoimintaprosesseihin
kuten henkilöshallintoon tai markkinointiin laajennuksia ja lisämoduuleja.

Odoo on virtaviivainen ohjelmisto, joka integroi koko yrityksen tietovirrat
yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää
Multi-Odoo

Multi-Odoo

Laajat yritykset, joilla on paljon liiketoimintayksiköitä, tarvitsevat
tavan hallita niitä kaikki saumattomasti. Odoossa n avulla voidaan
luoda ja hallita samanaikaisesti erilaisia moduuleja ja tarjouksia,
mukaan lukien usean yrityksen, usean varaston, usean verkkosivuston ja jopa usean verkkokaupan ja kirjanpidon.Lisäksi kansainvälisesti toimivat yritykset voivat hyötyä Odoon monikielisistä ominaisuuksista. 

Lue lisää
Limitless Customization

Rajoittamattomat räätälöinti mahdollisuudet

Sovellukset eivät aina täysin vastaa yritysten monimutkaisia liiketoimintaprosesseja ja vaatimuksia. Lähtökohtaisesti OBS Solutions Nordic pyrkii toimittamaan vakioituja ratkaisuja, joissain tapauksissa räätälöinti on perusteltua. Odoo on joustava järjestelmä missä lähes kaikkea voidaan vuokata sopivaksi teidän liiketoimintaprosesseihin.

Lue lisää
Impressive User Interface

Vaikuttava käyttöliittymä

Minkä tahansa ohjelmiston käyttöliittymä vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti rinnakkaiset liiketoimintaprosessit toimivat. Tässä oleellista on nopea tiedonvaihto, yksinkertainen käytettävyys ja käyttäjille intuitiivinen suunnittelu.
Selkeä käyttöliittymä on Odoon keskeinen kilpailuvaltti. Helppokäyttöisyyden ohella Odoo auttaa tehostamaan liiketoimintaprosessien hallintaa.

Lue lisää
Industry 4.0

Tietotalous 4.0

Teollisuus 4.0 tarkoittaa liiketoimminnan ohjaamista keinoälyn ja koneoppimisen avulla. Odoo hyödyntää tekoälyä laajalti liiketoimintaprosessien tehostamisessa. Laitteiden liittäminen Odoo-tietokantaan ja täydellinen integrointi olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin takaavat optimoidut prosessit yrityksessä. Näistä parannuksista hyötyvät myös asiakkaat ja yhteistyökumppanit!

Lue lisää
Price-Performance Ratio

Hinta-laatu-suhde

Ohjelmistoja käyttöönotettaessa syntyy usein salakavalasti ylimääräisiä kustannuksia. Tämä johtuu erilaisista lisensseistä joita tarvitaan, mutta joita ei voida mukauttaa. Odoo poikkeaa muista ohjelmistoista, koska teille paras ohjelmistopaketti voidaan rakentaa moduuleista, jolloin ylimääräiset kustannukset jäävät syntymättä. Odoo Enterprise versiossa kustannuksia syntyy vain toiminnoista, jotka ovat todella käytössä.

Lue lisää
Warehouse Management System

Varastonhallinta

Odoo Inventory -sovellus on monipuolinen varastosovellutus, joka soveltuu varaston monipuoliseen optimointiin. Odoo Varastonhallinta kattaa koko varastointiprosessin saapuvien tuotteiden vastaanotosta optimaalisiin keräilylistoihin.

Lue lisää

Meidän palvelut

Huomioimme teidän yrityksen erityispiirteet. Tarjoamme tämän johdosta erilaisia tapoja analysoida teidän tilanne. Tavoitteena on luoda teille tehokkaasti ilman ylimääräisiä kustannuksia ERP-ohjelmisto, joka tukee teidän kasvu ja menestystä.

Odoo Analysis

Analysis


Odoo Workshop- tai Odoo Proof of Concept - analyysityöpajoissa arvioimme teidän tarpeet ja tarjoamme yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman.

Odoo System

System


Etsimme teille juuri oikean järjestelmän teidän vaatimusten perusteella.

Odoo Implementation

Toteutus


Pyrimme toteuttamaan Odoo ohjelmiston standardimoduuleilla, jotta ohjelmisto saadaan ketterästi toteutettua ja sen ylläpito ja päivitykset ovat edullisia ja vaivattomia.

Odoo Aftersales

Aftersales


Onnistunut projekti ei pääty järjestelmän käynnistyessä. Myöhemmin usein huomataan erilaisia kehitystarpeita, joihin tarjoamme edullisia vaihtoehtoja.

Want to experience the Odoo features yourself?

Sign up for our Odoo demo and let us guide you through the system.