Odoo kokemukset

Näkemyksiä Odoon käytöstä

Odoo on kustannustehokas, tehokas, integroitu ERP-ohjelmisto. Se on tunnettu poikkeuksellisen suuresta joustavuudesta. Sekä asiakkaat että toteuttajat arvostavat räätälöitävyyttä ja toimintojen kirjoa, joita Odoo tarjoaa erityisen edulliseen hintaan. Vaikka sitä pidetäänkin ensisijaisesti toiminnanohjausohjelmistona, lukuisat Odoo-asiakkaiden arviot osoittavat, että se kattaa toimintovalikoimallaan paljon enemmän. Useissa Odoo-arvosteluissa kehutaan ohjelmiston modulaarista rakennetta ja selkeää kojelautaa. Odoo-ohjelmiston synty ja kehitys on myös jännittävä tarina.

Mikä on Odoo?

Odoo

Asiakkaiden arvioita Odoon käytöstä

Asiakkaiden arvioita Odoon käytöstä


Monet asiakkaamme kertovat Odoo-arvosteluissaan, että ohjelmistoa on helppo käyttää. Selkeän, hyvin jäsennellyn kojelaudan, älykkäiden painikkeiden ja järjestelmän sisäisten linkkien vahvuudet järkevissä kohdissa ovat ilmeisiä: käyttäjä löytää nopeasti perille ja välttää turhat klikkaukset, koska Odoo voidaan mukauttaa täydellisesti kunkin juuri omiin työprosesseihin. 

Jopa monimutkaiset vaatimuksemme voitiin kartoittaa pääosin Odoo-standardin mukaisesti, mikä johtui OBS:n keskittymisestä, Odoo-osaamisesta sekä nopeasta palautteesta.

Karen B. Pedersen Karen B. Pedersen • AH Industriesin toimitusketjun päällikkö

Odoo-asiakkaiden monipuolisten arvostelujen ja oman Odoo-kokemuksemme perusteella kehitimme OBS:n toimialaratkaisuja yhdessä alan asiantuntijoidemme kanssa. OBS-toimialaratkaisuilla tarjoamme Odoo-ratkaisuja, jotka on räätälöity tarkasti tiettyjen toimialojen tarpeisiin ja vaatimuksiin, joten aikaa vievät ohjelmiston mukautukset ovat tarpeettomia. Näin luomme mahdollisuuden parhaaseen Odoo-kokemukseen heti alusta alkaen. 

Toimialaratkaisut


Industrial Manufacturing & Logistics E-Commerce, Retail & Wholesale Professional Services, IT & Communication Real Estate & Construction Healthcare & Life Sciences Energy & Water Supply Other IndustriesOdoon toiminnot ja edut


Odoo on aina erityisen merkityksellinen tilanteissa, joissa etsitään vaihtoehtoja muille, yleensä vakiintuneille ERP-toimittajille. Toteuttajiemme kokemuksen ansiosta pystymme arvioimaan ja hallitsemaan asiantuntevasti siirtymisen muista ohjelmistotoimittajista Odoohon työmäärän ja budjetin suhteen. 


ERP-ohjelmistojen vertailu


Odoo tietenkin kattaa kaikki tärkeät ERP-toiminnot. Ja Odoo-arvostelut osoittavat, että ohjelmistoa käytetään myös monilla muilla liiketoiminta-alueilla. Odoon parhaat ominaisuudet ovat vakuuttavia, varsinkin kun lisäksi tarkastellaan hinta-laatusuhdetta.


Parhaat ominaisuudetMonet Odoo-asiakasarvostelut nostavat esille ohjelmiston perusidean: se eroaa markkinoiden tavanomaisesta tarjonnasta. Odoo eroaa arvolupauksellaan: Odoo ei halua sopeutua markkinoihin. Sen sijaan se haluaa kartoittaa ja optimoida jokapäiväisessä työssä merkitykselliset toiminnot ja prosessit parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmisto on poikkeuksellisen hyvä, ja Odoon asiakkaat arvostavat sitä.


Suuriin markkinatoimijoihin verrattuna Odoo *on* enemmän kuin ERP.

Dr. Thomas KoliwerDr. Thomas Koliwer • EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG


Asiakkaat, jotka ovat käyttäneet muita ERP-markkinoiden vakiintuneita ohjelmistoja, mainitsevat usein Odoo-arvosteluissaan Odoon ainutlaatuisen arvolupauksen. He näkevät Odoo-ohjelmiston käytössä lukuisia etuja. Toisin kuin muut ohjelmistotoimittajat, Odoo pystyy mukautumaan työprosesseihin erityisen joustavuutensa ansiosta. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat välttää työprosessien työlästä ja aikaa vievää muuntamista.Odoon käyttöönotto ja hallinta


Meillä on nyt täysi läpinäkyvyys ja pääsemme järjestelmään käsiksi mistä tahansa, minkä ansiosta olemme voineet lisätä tehokkuutta ja asiakaskiertoa.

Ramona Geigenberger Ramona Geigenberger •  toimitusjohtaja Interior House Mallorcalla

Kun OBS Solutions on käyttöönottokumppanisi, voit luottaa monipuoliseen ja syvälliseen Odoo-kokemukseemme ja -tietämykseemme. Pienistä monimutkaisiin ja kansainvälisiin projekteihin ulottuvien hankkeiden toteutus ja menestyksekäs loppuunsaattaminen on ydinliiketoimintaamme.

Odoo-toteutuksen olennaiset kohdat voidaan tiivistää seuraavasti:

Me Odoo-toteuttajina emme ainoastaan hyödy syvällisestä ja laajasta Odoo-tietämyksestämme, vaan myös asiakkaat, jotka tutustuvat ja käyttävät ohjelmistoa intensiivisesti, saavat positiivisia Odoo-kokemuksia. Arvostamme suuresti sitä, kun asiakkaamme saavat kokemusta Odoosta, haluavat tutustua ja perehtyä ohjelmistoon.


Odoo-integraatiovaihtoehdot

Vaikka Odoo on täysin kattava liiketoimintaohjelmisto, joka tarjoaa enemmän toimintoja kuin pelkkä ERP-järjestelmä, ei välttämättä ole aina oikea päätös siirtää kaikkia liiketoimintaprosesseja Odoohon päivästä yksi alkaen. Lakisääteiset (ja paikalliset erityiset) vaatimukset saattavat jopa kieltää tiettyjen toimintojen siirtämisen Odoohon - esimerkkeinä tiettyjen maiden kirjanpitosäädökset. Tällaisissa tapauksissa asiakkaat voivat integroida Odoon näihin muihin liiketoimintaprosesseihin Odoon rajapintojen kautta. Turvallisilla, hyvin ylläpidetyillä rajapinnoilla kaikkia tietoja ja prosesseja voidaan käyttää ja kehittää kätevästi, turvallisesti ja tehokkaasti. Syvän ja monikansallisen Odoo-kokemuksemme ansiosta olemme tunnistaneet ja tunnistamme edelleen rajapintoja, jotka tuottavat suurta lisäarvoa asiakkaillemme.

Jotkin prosessit on kartoitettu ja hallinnoitu asiakkaidemme puolesta niin täydellisesti ja optimaalisesti muissa ohjelmistoissa ja työkaluissa, että niiden muuttaminen ei tuo lisäarvoa. Tällaisissa tapauksissa sovellusten, laitteiden ja prosessien yhdistämiseen tarkoitetut rajapinnat ovat paras valinta.

Jatkuvassa, intensiivisessä Odoo-asiakkaiden arvostelujen ja Odoo-asiantuntijoidemme, jotka työskentelevät päivittäin Odoon kanssa, tutkimuksessa olemme luoneet mielekkäitä Odoo-integraatiovaihtoehtoja. Näin teemme jokaisesta Odoo-kokemuksesta paremman.

Oivalluksia Odoo-projekteista


Kun tarkastelemme asiakkaidemme Odoo-arvosteluja, huomaamme, että monet heistä siirtyivät Odoon käyttäjiksi muista ohjelmistoista. Päätös on osoittautunut järkeväksi. He ovat vakuuttuneita Odoo-ohjelmiston eduista.

Osa palveluamme on pitää asiakkaidemme ohjelmistojärjestelmät kevyinä ja tehokkaina. Tähän kuuluu, että tarjoamme asiakkaillemme Odoo-vaihtoehtoja aiemmin ulkoistetuille toiminnoille ja työkaluille heti, kun ne vastaavat asiakkaiden tarpeita. Näin asiakkaamme voivat laajentaa Odoo-kokemustaan pitkällä aikavälillä ja jatkaa päivittäisen työnsä optimointia Odoon avulla, poistamalla yritysohjelmistokokonaisuutensa häiriköitä vaiheittain työntekijöiden ja ohjelmistokehityksen tahdin mukaan.

Jokaisella Odoo-projektilla on oma yksilöllinen Odoo-asiakasarviointinsa. Mutta vaikka jokaisen yrityksen vaatimukset ja haluttu ohjelmistototeutus ovat ainutlaatuisia, kaikilla asiakkailla on yksi yhteinen asia: etsiessään oikeaa ratkaisua liiketoiminnalleen he lukevat Odoo-arvosteluja liiketoimintansa esikuvilta tai muilta alan yrityksiltä. Olemme tietoisia tästä ja ylpeitä aidoista asiakasarvosteluistamme. Tutustu autenttisiin Odoo-arvosteluihin OBS-asiakastietokannassamme.Asiakastietokanta  Odoo-laajennukset ja lisäykset


Kun Odoon kanssa on saatu hankittua omakohtaista käytännön kokemusta, on helppo tunnistaa ohjelmiston puutteet ja heikkoudet. Nämä puutteet ja heikkoudet tulevat joskus esiin Odoo-arvioissa.

Vaikka meillä on samankaltaisia kokemuksia asiakkaidemme kanssa, meidän tehtävämme Odoo-toteuttajina menevät pidemmälle, koska emme ainoastaan tunnista näitä puutteita, vaan jatkamme niiden korjaamista. Me OBS:ssä arvioimme jatkuvasti Odoo-kokemuksiamme ja asiakkaiden Odoo-arviointeja, jotta voimme tunnistaa mahdollisuuksia parantaa ohjelmistoa. Odoo-arviointeja tutkimalla löysimme puutteita ja loimme OBS Solutions -ratkaisuja näiden puutteiden korjaamiseksi. Näille alueille olemme kehittäneet OBS-ratkaisut:


OBS-finanssiratkaisut

 


Enemmän kuin Odoo-standardi ja enemmän kuin ohjelmistoräätälöinnit: OBS-ratkaisumme paikkaavat aukkoja, jotka muodostuvat ongelmaksi jokapäiväisessä työssä hyödyllisillä Odoo-laajennuksilla ja -lisäyksillä. Saumaton tiedonhallinta ja tiedon sijoittaminen juuri sinne, missä sitä tarvitset - tämä on tarjontamme idea Odoo-asiantuntijoidemme avulla ja laajan Odoo-kokemuksemme pohjalta.

Odoo-käyttäjänä voit myös luottaa laajan ja aktiivisen Odoo-yhteisön tukeen. Kehittäjät ympäri maailmaa luovat jatkuvasti laajennuksia ja lisäyksiä Odoo-tarjontaan. Myös jotkut projektimme tukevat hyödyllisiä laajennuksia ja lisäyksiä ja vaikuttavat osaltaan asiakkaidemme positiivisiin Odoo-arvioihin.Odoo-arvosteluiden johtopäätös


Odoon monipuolisuus ja joustavuus näkyvät jokaisessa Odoo-arvostelussa ja kokemuksessa. Odoo tarjoaa enemmän kuin vain vakiomuotoinen ohjelmisto. Toiminnanohjaussovellukset muodostavat tehokkaan ohjelmiston ytimen, mutta Odoo tukee optimaalisesti myös monia muita liiketoiminnan osa-alueita. Lähes minkätyyppinen tahansa liiketoiminta löytää Odoolta helpon tuen jokapäiväisiin työprosesseihin. Ja ei tässä vielä kaikki: Kaikki Odoo-toiminnot ovat täysin integroituja toisiinsa. Näin järjestelmäprosessit nivoutuvat mielekkäällä tavalla toisiinsa, ja päällekkäiset manuaaliset tietojen kirjaukset tai siirrot osa-alueille jäävät pois.

Olin todella yllättynyt kuullessani, miten monenlaisia sovelluksia voidaan integroida ja myös siitä, mitä kaikkea sisältyy jo aloituspakettiin.

Dr. Thomas Koliwer Dr. Thomas Koliwer • EMKA Beschlagteile GmbH  & Co. KG

Odoo on laajennettavissa. Odoo on tietoinen siitä, että yksi ohjelmisto yksinään ei voi kartoittaa täydellisesti kaikkia liiketoiminnan toimintoja samanaikaisesti. Niinpä se on mahdollistanut sen, että käyttäjät voivat liittää muita ohjelmistoja Odoo-rajapintoihin alueilla, joita ohjelmisto ei ole vielä integroinut itsestään. Tämä räätälöitävyyden mahdollisuus on myös yleinen käytäntö OBS Solutionsilla, ja se löytyy monista Odoo-asiakasarvosteluistamme.

Ohjelmiston suurimmat vahvuudet ja edut kulkevat punaisena lankana läpi kaikkien Odoo-arvostelujen: Odoo on moderni ja kehittyy jatkuvasti. Joka vuosi julkaistaan parannuksia aiempiin ominaisuuksiin, jotka virtaviivaistavat prosesseja. Tarpeettomat prosessit ja vanhentuneet toiminnot karsitaan pois. Näin Odoo-ohjelmisto pysyy hoikkana, nopeana ja tehokkaana.

Kustannusmalli on vastustamaton. Odoon kustannustehokas tarjonta on luultavasti useimmin mainittu seikka Odoo-arvioissa. Tuskin on yhtään Odoo-asiakasarviota, jossa ei puhuttaisi vakuuttavasta hintamallista. Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille Odoo on erittäin houkutteleva, koska kaikki tärkeät toiminnot ovat saatavilla murto-osalla tavanomaisesta markkinahinnasta.

Kirjoita oma Odoo-arvostelusi ja anna yrityksellesi mahdollisuus ottaa kasvuhyppäys.

Ota hyöty irti Odoo-arvostelustamme ja tyytyväisten asiakkaidemme Odoo-arvosteluista.