Odoo Dokumenttienhallinta

Tervetuloa, aidosti paperiton toimisto

Yksi tehokkaimpia yrityksen tuottavuutta lisääviä toimintoja on siirtyminen paperittomaan toimimintaan.Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän tuore Dokumenttien hallinnan moduuli on ratkaisu juuri tähän tarkoitukseen.

 
 

Kuten kaikki muutkin Odoon moduulit, Dokumenttienhallinnan suunnittelun lähtökohta oli tarjota moduuli, joka integroituu natiivisti kaikkiin muihin Odoon moduuleihin. Dokumenttienhallinta ei ole erillinen ja irrallinen saareke.

  • Odoo osaa ottaa vastaan automaattisesti tavaroiden ja palveluiden toimittajien laskut ja muodostaa näistä dokumentit
  • Odoon tekoäly tulkitsee laskuista tiedot automaattisesti
  • Odoo osaa toimittaa dokumentit eri osastoille käsiteltäväksi kunkin osaston prosessien vaatimalla tavalla
  • Odoo on yhteensopiva skannauspalveluiden kanssa
  • Skannauspalvelu voi toimittaa kaikki yrityksen dokumentit yhdessä PDF-tiedostossa ja Odoo osaa pilkkoa nämä erillisiin dokumentteihin
OBS pdf recognition
Tekoäly tunnistaa tekstin

Odo-tekoälysovellus tunnistaa skannatuista laskuista automaattisesti olennaisimmat tiedot.

OBS e-sign
Sähköinen allekirjoitus

Odoon sähköinen allekirjoitus toimii integroituna dokumenttienhallinnan kanssa.

OBS odoo integration
Kiinteä osa Odoon sovellusperhettä

Dokumenttienhallinta toimii kuin mikä tahansa muu Odoo-sovellus – se ei ole oma erillinen saarekkeensa.

Aidosti paperiton toimisto?

Varaa maksuton Odoon esittelytilaisuus on tänään.