Odoo-järjestelmän toteutus OBS:n avulla

Tarjoamme kaikki, mitä Odoo-toteutus edellyttää.

Asiakaskohtainen Odoo-tietojärjestelmien toteuttaminen on Odoo Business Solutionsin ydinosaamista. Olemme kehittäneet oman toimitusprosessin, jonka avulla olemme toimittaneet jo yli 500 onnistunutta Odoo-toteutusta.

Olemme vakavissamme sitä mieltä, että voimme onnistua vain, mikäli asiakas kokee myös, että hänen Odoo-projektinsa tuottaa sitä lisäarvoa, jota hän odottaa. Onnistumme tässä vain, mikäli pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme ja toimimaan ansiokkaana Odoo-yhteisön jäsenenä.

Oletusarvoisesti toimitamme Odoo-projektit kuudessa selkeässä vaiheessa. Tällä sivulla kerromme näistä vaiheista tarkemmin.

 
 

Odoo-projektin toteutuksen vaiheet

Odoo System Configuration

Odoo-järjestelmän asetukset

Pyrimme käyttämään Odoon vakiokonfiguraatioita ja olemassa olevia työkaluja mahdollisuuksien mukaan yksilöllisten prosessien kartoittamiseen.Parhaassa tapauksessa konfigurointivaihe saadaan alkamaan Odoon esittelyn ja tarveanalyysin jälkeen, minkä jälkeen koko järjestelmän yksilöllinen asetus ja konfigurointi räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan.

Lue täältä lisää analyysivaiheesta, joka voidaan suorittaa myös ennen koko hankkeeseen aloitusta!

Lue lisää

Älykäs kehitys

OBS:n vakioiman Älykkään kehityksen lähestymistavan avulla Odoo-järjestelmän vaatima räätälöinti saadaan toteutettua kohtuullisen pienellä vaivalla, minimoiden asiakkaan tähän vaatima investointi.

Älykäs kehitysmenetelmämme perustuu ketterän kehityksen periaatteisiin ja tarjoamme asiakkaalle suoran näkyvyyden tähän – tietenkin Odoon omassa projektinhallinanassa.

Lue lisää

Odoo Delevopment
Odoo Data MigrationTietojen luonti ja migraatio

Hyvin suuri osa Odoo-projektia on tietojen tuonti vanhoista tietojärjestelmistä tai taulukkolaskennan työkirjoista. On tärkeää pitää huoli siitä, että Odoon tietokantaan ladattavat tiedot ovat puhtaita ja välttää esimerkiksi tietueiden tuplaantumista.
Ladattavien tietojen tietoeheyteen kannattaa niin ikään kiinnittää huomiota jo tässä vaiheessa. Tuemme asiakkaita koko datamigraation ajan.


Lue lisää

Järjestelmän varmistus

Järjestelmän varmistus tarkoittaa sitä, että käymme läpi asiakkaan pääkäyttäjän kanssa toteuttamamme järjestelmäkonfiguraation ja selitämme yksityiskohtaisesti, miten kukin asetus vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Tämä antaa pääkäyttäjälle hyvän tuntemuksen Odoon toiminnasta ja mahdollistaa joustavan jatkokehityksen suunnittelun.
Lue lisää

Odoo System Validation
Odoo End User TrainingLoppukäyttäjien koulutus

Osana toimitusprojektia järjestämme myös loppukäyttäjien koulutuksen. Opetamme organisaation käyttäjille, miten Odoo toimii, miten siitä saa parhaiten hyötyä työssä ja miten raportoinnin tehokas käyttö lisää tuottavuutta.
Neuvomme myös, miten asiakkaat voivat välttää yleisimmät virheet Odoon käytössä.

Lue lisää

Käyttöönoton tuki

Paraskaan tietojärjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käytetä. Tarjoamme asiakkaille tätä varten käyttöönoton tukea. Tämän aikana asiakkaan käyttäjät voivat olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme ja kysyä neuvoja järjestelmän käytöstä.

Osana käyttöönoton tukea voimme myös suunnitella järjestelmään erilaisia käyttöä entisestään helpottavia räätälöintejä.


Lue lisää 

Go Live Support


Lisätietoja Odoon käyttöönotosta OBS:n kanssa

OBS Team

Johdanto - Menestyksesi on intohimomme

Yli 50 % räätälöidyistä ERP-asennuksista epäonnistuu ja vain 18 % pk-yrityksistä käyttää täysin integroitua hallintaohjelmistoa, koska perinteiset ratkaisut ovat usein liian monimutkaisia ja liian kalliita. Täysin integroidun, käyttäjäystävällisen ja edullisen Odoon ansiosta meillä on tarjota unelmavaihtoehto.

Lue lisää

Organization, roles & responsibilities for a successful Odoo implementation

Roolit organisaatiossa ja vastuu Odoon onnistuneesta toteutuksesta

Perinteiset ERP-toimittajat määrittelevät pitkän listan projektin omistajista analysoimaan asiakkaidensa liiketoimintaa. Mutta liian monta kokkia pilaa liemen! Kun prosessissa yritetään huomioida liian monen sidosryhmän tarpeet, päätöksenteosta tulee nopeasti tehotonta - ja erittäin kallista. Ratkaisu? OBS-tyylinen Odoo-toteutus.

Lue lisää

Haluatko saada projektiarvioinnin tänään?

Minkä lähestymistavan valitsetkin, löydämme sinulle oikean ratkaisun.