Odoo-järjestelmän toteutus

Asiakaskohtainen Odoo-tietojärjestelmien toteuttaminen on Odoo Business Solutionsin ydinosaamista. Olemme kehittäneet oman toimitusprosessin, jonka avulla olemme toimittaneet jo yli 250 onnistunutta Odoo-toteutusta.

Olemme vakavissamme sitä mieltä, että voimme onnistua vain, mikäli asiakas kokee myös, että hänen Odoo-projektinsa tuottaa sitä lisäarvoa, jota hän odottaa. Onnistumme tässä vain, mikäli pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme ja toimimaan ansiokkaana Odoo-yhteisön jäsenenä.

Oletusarvoisesti toimitamme Odoo-projektit kuudessa selkeässä vaiheessa. Tällä sivulla kerromme näistä vaiheista tarkemmin.


Odoo Implementation Phases 

Odoo • Image and Text

Odoo System Configuration

We aim to use Odoo's standard configuration and existing tools as far as possible to map your individual processes. Ideally, the configuration phase starts after the presentation of Odoo and an extensive analysis of your needs, followed by the individual setting and configuration of the entire system, customized to your business needs.

Read more about the analysis phase here, which can also be conducted before signing up for the entire project! 

Älykäs kehitys

OBS:n vakioiman Älykkään kehityksen lähestymistavan avulla Odoo-järjestelmän vaatima räätälöinti saadaan toteutettua kohtuullisen pienellä vaivalla, minimoiden asiakkaan tähän vaatima investointi.

Älykäs kehitysmenetelmämme perustuu ketterän kehityksen periaatteisiin ja tarjoamme asiakkaalle suoran näkyvyyden tähän – tietenkin Odoon omassa projektinhallinanassa.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Tietojen luonti ja migraatio

Hyvin suuri osa Odoo-projektia on tietojen tuonti vanhoista tietojärjestelmistä tai taulukkolaskennan työkirjoista. On tärkeää pitää huoli siitä, että Odoon tietokantaan ladattavat tiedot ovat puhtaita ja välttää esimerkiksi tietueiden tuplaantumista.

Ladattavien tietojen tietoeheyteen kannattaa niin ikään kiinnittää huomiota jo tässä vaiheessa. Tuemme asiakkaita koko datamigraation ajan.

Järjestelmän varmistus

Järjestelmän varmistus tarkoittaa sitä, että käymme läpi asiakkaan pääkäyttäjän kanssa toteuttamamme järjestelmäkonfiguraation ja selitämme yksityiskohtaisesti, miten kukin asetus vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Tämä antaa pääkäyttäjälle hyvän tuntemuksen Odoon toiminnasta ja mahdollistaa joustavan jatkokehityksen suunnittelun.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Loppukäyttäjien koulutus

Osana toimitusprojektia järjestämme myös loppukäyttäjien koulutuksen. Opetamme organisaation käyttäjille, miten Odoo toimii, miten siitä saa parhaiten hyötyä työssä ja miten raportoinnin tehokas käyttö lisää tuottavuutta.

Neuvomme myös, miten asiakkaat voivat välttää yleisimmät virheet Odoon käytössä.

Käyttöönoton tuki

Paraskaan tietojärjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käytetä. Tarjoamme asiakkaille tätä varten käyttöönoton tukea. Tämän aikana asiakkaan käyttäjät voivat olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme ja kysyä neuvoja järjestelmän käytöstä.

Osana käyttöönoton tukea voimme myös suunnitella järjestelmään erilaisia käyttöä entisestään helpottavia räätälöintejä.

Odoo • Text and Image

More about implementing Odoo with OBS

Introduction - Your Success Is Our Passion

More than 50% of proprietary ERP solutions fail and only 18% of small and medium-sized businesses use fully integrated management software, as traditional solutions are often too complex and too expensive. With the fully integrated, very user-friendly and comparatively inexpensive Odoo, of course, a super alternative with great possibilities is offered here.

Organization, roles & responsibilities for a successful Odoo implementation

Traditional ERP vendors often define a long list of project owners to analyze their customers' business and propose an implementation solution. But too many cooks spoil the broth! By considering the needs of too many stakeholders in the process, decision-making quickly becomes inefficient - and expensive. The solution? An OBS-style Odoo implementation.

Want to receive a project estimate today?
No matter which approach you choose, we’ll find the right solution for you.