Toiminnanohjausjärjestelmä PK-yrityksille: Microsoft Dynamics vs. Odoo
Vertailu Microsoft Dynamics 365:n ja Odoon välillä
14 helmikuuta, 2022 kirjoittaja
Toiminnanohjausjärjestelmä PK-yrityksille: Microsoft Dynamics vs. Odoo
OBS Solutions GmbH, Hanna Wallulli

Kun maailman suurin ohjelmistoyhtiö lähtee mukaan toiminnanohjausohjelmistojen markkinoille, luvassa on suurinta parhautta sitten viipaloidun leivän. Eikös? Microsoftin Dynamics on varmasti tunnettu brändinsä nimen perusteella, mutta markkinaosuuksiltaan se on yllättävän pieni. Miten Dynamics pärjää toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla ja miten se vastaa kilpailijoiden haasteisiin?

Leveällä pensselillä

Dynamicsin saavuttamat kaupalliset voitot perustuvat pitkälti vanhoihin asiakashankintoihin. Microsoft hankki Dynamicsin osaksi omaa tuoteportfoliotaan vastatakseen ennen kaikkea Oraclen esittämiin haasteisiin. Dynamicsin ehkä kaikkein tunnetuimmat versiot ovat vanha teollisuuden käyttöön tarkoitettu Dynamics AX ja kasvaville markkinoille tarkoitettu NAV. Termi NAV tulee sanasta Navision ja sillä viitataan Microsoftin hankkimaan ohjelmistoon.

Sekä AX että NAV ovat perinteisiä on-premise –ratkaisuja. Eli ne vaativat omat palvelimensa ja omat ylläpitosopimuksensa. Vuonna 2022 tämä on toki jo kovin vanhanaikainen ratkaisu, joten ei ole ihmekään, että Microsoft on halunnut uudistaa Dynamicsin perustaa.

Tuore Microsoft Dynamicsin versio kulkee nimellä Dynamics 365 ja se on saatavilla vain SaaS-pilvipalveluna. Dynamics 365:ssä on rohkeasti lähdetty uudistamaan järjestelmän perustaa ja tälle todellakin on tarvetta. Dynamicsin kanssa liiketoimintasovelluksia rakennettaessa ja konfiguroitaessa tulee hyvin nopeasti vastaan vanhojen ohjelmistojen osia. Esimerkiksi Dynamicsin teollisuustuotannon ohjaus on pitkälti AX-henkistä kuin modernimpaa asiakkuudenhallintaa.

On toki myönnettävä, että laaja sovelluskirjo muita sovelluksia on Dynamicsin etu. Dynamicsin saa esimerkiksi kohtuullisen vaivattomasti integroitua osaksi Microsoftin Outlook-sähköpostijärjestelmää – ainakin jos hallitsee sujuvasti Microsoft 365 -määritykset ja Active Directoryn salat. Tähän määritystyöhön on hyvä ottaa mukaan asiantuntevia Microsoft-konsultteja. 

Myös muut integraatiot Microsoftin tuoteperheeseen puhuvat Dynamicsin puolesta. Esimerkiksi LinkedInin ja PowerBI:n yhteen liittäminen Dynamicsiin onnistuu ilman suurempia tuskia. Odoon puolella LinkedIn tarvitsee oman laajennuksensa.

Dynamicsin de facto nuori ikä tulee kuitenkin nopeasti vastaan, kun katsoo sovelluskaupan tarjontaa. Microsoft ei julkista saatavilla olevien sovellusten määriä, mutta silmämääräisesti katsottuna määrä ei nouse edes sataan laajennukseen. Nämä laajennukset ovat lisäksi erittäin geneerisiä, esimerkiksi liittäminen Jiraan.

Hieman omalaatuisesti Dynamics-perhe on viime aikoina kehittänyt omaa Business Centralia, joka on toiselta nimeltään vanha Navision. Tätä kirjoitettaessa on epäselvää, miten hyvin Dynamics 365:n kaikki eri osa-alueet jatkossa integroituvat toisiinsa. Nykyisellään niiden kehitystahti vaikuttaa hieman epäsuhtaiselta. Toivoa sopii, että Dynamicsin asiakkuudenhallintasovelluksien käyttötapatoiminnallisuudet löytyvät tiensä myös esimerkiksi toimitusketjun ohjaukseen ja teollisuustuotantoon.

Tällä hetkellä ei keskitytä käyttäjien tehtävien vähentämiseen.

Odoon ratkaisu ilman keinotekoisia rajoja

Vaihtoehdot PK-yrityksille:  Dynamicsiin verrattuna Odoo tarjoaa sovelluspohjan, joka ei kärsi vanhasta historiallisesta painolastista ja ulkoa ostettujen sovellusten välisestä integraatiosta. Näin toimimalla Odoohon saataisiin kieltämättä paljon uusia ominaisuuksia, mutta haittapuolena olisi näiden ominaisuuksien filosofinen erilaisuus Odoon muihin sovelluksiin nähden ja tekniseltä kannalta integraatiot toisivat varmasti omat haasteensa. 

Odoon hyvänä puolena Dynamicsiin verrattuna on helppo ja laaja integroitavuus. Odoo toimii yhtäläisen hyvin niin Microsoftin kuin esimerkiksi Googlen bisnespalveluiden kanssa. Niin ikään integroitavuus muihin järjestelmiin onnistuu Odoolla paljon Dynamicsia helpommin ja vaivattomammin.

Osa Microsoft-ympäristöön liittyvistä integraatioista vaatii Odoon osalta kolmansien osapuolten laajennuksia. Mutta hyvä puoli näissä on se, että ne ovat valmiina saatavilla sovelluskaupasta. Ja niiden hinta ei tuo isoa lommoa talousjohtajalle tehtävään hankintaesitykseen. Esimerkiksi OneDriven ja SharePointin saa yhteyteen Odoon kanssa muutaman sadan eur on laajennuksella, jokaon laajalti käytössä ja hyväksi koettu.

Odoo-toteutus: Odoon joustavuus mahdollistaa sen, että tämän varaan suunniteltujen projektien kanssa ei jäädä jumittamaan vaikeasti toteutettaviin integraatioihin tai ominaisuuksiin, jotka puuttuvat kotimaiselta markkinalta.

Odoon avoin pohja mahdollistaa ketterän integroinnin ulkopuolisiin järjestelmiin. Ja Odoo onkin viime aikoina panostanut paljon siihen, että integroinnit olisivat mahdollisimman helppoja toteuttaa. Liittämistyö voidaan tehdä esimerkiksi käyttäen tavanomaista XML-RPC (Remote Procedure Call) - liittymätapaa. Tarjolla ovat myös sovelluskehittäjien suosimat REST-rajapinnat.

Odoon yhtenäinen sovelluspohjan rakenne tuo myös etuja yrityksille, jotka haluavat ottaa käyttöönsä vain juuri kullakin hetkellä tarvittavat komponentit. Näin lisenssikustannuksissa pystytään keskittymään vain niihin lisensseihin, joita oikeasti kullakin hetkellä tarvitaan, eikä niitä tarvitse ostaa ”varastoon”.

OBS:n palvelut:  Odoo Business Solutions (OBS) on globaali ja hyväksi tunnustettu Odoo-partneri, joka on keskittynyt konsultoimaan ja toimittamaan Odoo-toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkailleen. Palvelumme kattavat projektitoimitukset aina alun vaatimusmäärittelystä ja tarvekartoituksesta projektin johtamiseen, käyttöönottoon ja myös jälkitoimituksen tukeen.

Find out more about our services for the Odoo implementation process.

More about the Odoo implementation in the blog

Implementing Odoo the OBS way — Part 1

Our job as Odoo integrator is fantastic. We have the opportunity to improve the working life of many people by automating boring tasks and increasing company productivity. However, the introduction of new management software...

Implementing Odoo the OBS way - Part 2

In Part 1, we introduced our blog series: "Successful Odoo Implementation with OBS." In Part 2, we will present the various roles and their areas of responsibility that a project team should consist of in order to ensure a successful Odoo implementation...

Odoo development by OBS

Thanks to our "Smart Design" approach, the adaptation, individualization, and expansion of processes in Odoo to specific customer requirements is an essential strength of our organization. For us, smart design means combining first-class methods and development processes with our focus on the Odoo standard and thus also carrying out complex adaptation projects...

Benefit from the wide range of options and discover the ERP software that suits you!

As an Odoo Gold Partner, OBS offers you the best service in Europe.

How to find grant funds that support your business
A guideline to find funding programs fitting your business and needs